Prijedlog nove fasade planiranog hotela u Makarskoj.